logo_lyhyt_netti

Meripelastustaitokilpailujen nuorisosarjan säännöt

Kilpailun tarkoituksena on kehittää Meripelastusseuran nuorisotoiminnassa mukana olevien nuorten pelastustaitoja kilpailuun valmistautumisen ja siinä saatavien kokemusten
avulla, lisätä nuorten yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä meripelastushenkeä.

Kilpailu on avoin ja siihen saavat osallistua Seuran jäsenyhdistysten joukkueiden lisäksi myös seuran sidosryhmien kilpailujoukkueet. Seura voi olosuhteiden vaatiessa rajoittaa joukkueiden määrän järjestävän yhdistyksen toteutusvoimavaroja vastaavaksi. Tällöin määräävänä osallistumisperusteena on ilmoittautumisjärjestys ja yhden yhdistyksen
joukkueiden lukumäärä, joka tarvittaessa rajataan. Kilpailukieli on suomi.

Kilpailun järjestäjänä toimii Seuran nuorisotoiminnan ohjausryhmä tai sen hyväksymä jäsenyhdistys.

Kilpailu pidetään vuosittain heinäkuun viimeisen tai elokuun ensimmäisen viikon aikana, ellei nuorisotoiminnan ohjausryhmä toisin päätä.

Kilpailun kolmijäsenisenä tuomaristona toimii Seuran edustaja, kilpailun johtaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja tai hänen varahenkilönsä.

Kilpailun järjestäjä nimeää kilpailun johtajan ja hänen tarvitsemansa järjestelyhenkilöstön.

Kilpailu toteutetaan kolmihenkisin joukkuein radalla, joka koostuu lähdöstä, vähintään neljästä rastista ja maalista. Radassa on siirtymiä maitse tai vesitse. Mahdollisesti tarvittavat veneet kilpailijoiden käyttöön varaa kilpailun järjestäjä.

Kilpailun neljän rastitehtävän aiheet ovat mielivaltaisessa toteuttamisjärjestyksessä: merimiestaito, käytännöllinen ja/tai teoreettinen merenkulku, ensiapu sekä vedestä pelastaminen.

Kilpailutehtävät suunnittelee ja laatii kilpailutoimikunta, jonka jäsenet nuorisotoiminnan ohjausryhmä nimeää. Kilpailutoimikunta kutsuu avukseen tarpeelliseksi katsomansa määrän jäävejä avustajia.
10 §
Koska ihmishenkien pelastamisessa nopean ja virheettömän suorituksen merkitys on suuri, ratkaistaan paremmuus antamalla suorituksista pisteitä ja mittaamalla suoritusaika. Myös kokonaisajasta annetaan pisteitä, joiden painoarvo vastaa noin yhtä rastia. Kilpailun voittaa eniten pisteitä saanut joukkue. Pisteiden mennessä tasan nopeamman kokonaissuoritusajan saavuttanut joukkue sijoittuu aina hitaamman ajan saavuttaneen edelle. Mikäli tilanne on tämänkin jälkeen vielä tasan, osatehtävien suoritusnopeus ratkaisee seuraavassa järjestyksessä: vedestä pelastaminen, ensiapu, merenkulku ja merimiestaito.
11 §
Kilpailutoimikunnan tulee laatia kilpailusuunnitelma Seuran toimitusjohtajalle hyväksyntää varten. Suunnitelmasta tulee ilmetä kilpailun ajankohta ja paikka, kilpailualuepiirros rasti- ja huoltopisteineen karttapohjalla, kilpailijoiden muonitus, rastitehtävät, kilpailun suunniteltu aikataulu sekä yksityiskohtainen erittely kustannusten jakamisesta järjestävän yhdistyksen ja Seuran välillä.
12 §
Kilpailun aiheuttamista matkakustannuksista vastaavat osallistujat itse tai heidät lähettänyt yhteisö. Mikäli kustannukset muodostuvat jollekin Seuran jäsenyhdistykselle suoranaiseksi esteeksi osallistumiselle, voi Seura tukea mahdollisuuksien mukaan sitä erikseen pyydettäessä. Kilpailuista voidaan periä osallistuvilta joukkueilta osallistumismaksu.
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.
13 §
Kutsun kilpailuun julkaisee kilpailutoimikunta vähintään kuukautta ennen kilpailua joko kirjeellä yhdistyksille tai Seuran jäsenlehdessä.
14 §
Kilpailua koskevat erimielisyydet ratkaisee tuomaristo kilpailupaikalla, mikäli valitukset on jätetty kilpailutoimistoon viimeistään puolen tunnin kuluessa viimeisen joukkueen maaliintulosta.
15 §
Tulokset julkaistaan kilpailupaikalla tuomariston hyväksyttyä kilpailun johtajan esittämän tulosluettelon.
16 §
Seura hankkii kolmelle parhaalle joukkueelle palkintosarjan. Muut palkinnot hankkii etupäässä järjestävä yhdistys, jota Seura tukee tarvittaessa.
Suomen Meripelastusseura ry Nuorisotoiminnan ohjausryhmä

SMPS SAVONLINNAN JÄRVIPELASTAJAT RY

savonlinna.meripelastus.fi

         

MERIPELASTUSTAITOKILPAILUT 2017

mptk2017.fi 

mptk17.savonlinna@gmail.com

KILPAILUORGANISAATIO

Kilpailun johtaja: Esa Hirvonen  I  044 977 7350

Ratamestari:  Mikael Fyhr  I  050 356 8434

Tiedottaja:  Anne Kosonen  I  050 532 5564